TOP

YATApedia I❤Home

消暑扮嘢風扇

日日廿幾三十度真係好熱呀,梗係要買番把風扇隨身帶著啦!呢部扮相機嘅電風扇,黑銀配、黑藍配非常搶眼,一攞出黎都立即sharp醒!只需2粒AAA電池就可以享受清涼,去曬太陽去旅行記得帶埋佢喇。

沙田店2樓及大埔店1樓文具精品部發售

售價:$32/部

(上載日期:2012年6月15日)

繁體中文 English